צלמי עבודות - שי אדם / שרה'לה גור לביא
  • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/4/4/Small/d3c_DSC_2032.jpg
  • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/4/4/Small/3f1_DSC_2034.jpg
  • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/4/4/Small/c7c_DSC_2038.jpg
  • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/4/4/Small/fa2_DSC_2041.jpg