צלמי עבודות - שי אדם / שרה'לה גור לביא
  • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/1/78/Small/010_IMG_3377.JPG
  • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/1/78/Small/564_IMG_3411.JPG
  • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/1/78/Small/071_mraha_clli.jpg
  • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/1/78/Small/995_mraha_clli2.jpg
  • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/1/78/Small/437_kir6.jpg