Scroll To Top

הצהרת האמן

 

היפה מותר

עבודת הציור שלי עוסקת בנושאים שנושקים לתחום ההיסטוריה הקולקטיבית והמרחב הציבורי הישראלי וממזגת רמזים ביוגרפים וטיפול ציורי באישי-משפחתי הקרוב.

אני מנסה לבחון בצורה ויזואלית וביקורתית את הסביבה המשתנה, את תעתועי המציאות הנראית לעין ואת מהותה החמקמקה.

השפה הציורית שלי נעה בין ציור פיגורטיבי דשן לרישום תמציתי, בחומרים שונים הכוללים חומרים קלאסיים כמו צבע שמן על בד, תחריט והדפס, וחומרים אלטרנטיביים כמו טוש ארטליין על שאריות פורמייקה, פיגמנט על צלחות משומשות ועוד.

אף על פי שהעיסוק המרכזי שלי הוא במדיום הציורי, לאורך השנים אני עוסקת גם בפיסול קרמי. העיסוק שלי בפיסול נושק לתכנים ציוריים ומתייחס לרפרנסים מתולדות האמנות כגון פסלי "המרגריטות" שנעשו בעקבות היצירה "לאס מאנינס" של ולאסקז.

משנת 2004 אני עוסקת בציור פרחי בר מקומיים ובשמם העברי. הפרויקט שלי, מתכתב עם הציור הבוטאני של צמחי ארץ ישראל, עם הציירות הבוטאניות הראשונות רות קופל וברכה אביגד לוי, ועם מחקר הפלורה פלשתינה, כאשר גוף עבודות זה, נושא את אותו שם.

אני מציירת פרחי בר מנותקים מסביבתם הטבעית. אוספת אותם למעין אינוונטארים שאינם אוסף מדעי בוטאני, אלא יצירה פוליטית מקומית שקשורה לביוגרפיה האישית שלי ושל משפחתי מחד ולסיפור הלאומי ציוני מאידך.

הציור שלי נאחז ביופי וקובע - היופי מותר.

נורית גור לביא.  2021