Scroll To Top

 

סידרת הציורים תצ"א עזה היא חלק מקבוצת עבודות גדולה שנושאת אותו שם . כל העבודות נעשו על פי תצלום אויר אחד של מחנה הפליטים גבליה שצולם מהליקופטר(מגובה נמוך).

הגעתי אל התצלום בראשית אינתיפאדת אל-אקצה,.תוך חיפוש אחרי תצלום אויר של מעבר קרני,הנושא את שם אבי יוסי קרני.

במהלך האינתיפאדה ,המושגים:מעבר קרני,ציר קרני,מחסום קרני קיבלו בתקשורת ובמציאות משקל רב וניטענו במשמעויות רבות ומורכבות.עבורי ההקשר היה מחד ציבורי ופוליטי,ומאידך פרטי ואישי,בלי יכולת ניתוק.

נסיתי להתבונן אל מעבר למחסום ,למקום שממנו הוא מפריד,ושאליו אבא שלי ניתב את החלומות ואת העשייה שלו.חלומות שהיו לעשייה שהמשכם שבר והרג.

בצילום שמצאתי גיליתי מציאות שהיתה עבורי רק שם של מקום מודחק,ומורחק,"מחנה פליטים גבליה", ההתבוננות שלי בצילום חייבה אותי לראות יותר . ראיתי סימטאות צרות מאד, וצלב דרכים רחב קורע את רצף הסימטאות ,ראיתי לבנים וצמיגים מונחים על גגות הפח כדי שלא יעופו ברוח,נראים ממבט על כמו תך ריקמה עממי שמעיד על האנשים שחיים שם(מסודרים בקצב מסוים,זרוקים ברישול וכיו"ב),.

ראיתי דודי שמש,כביסה תלויה בחצרות.,עשן.,ביוב זורם,מעט עצים בחצרות,

נסיתי לראות,והרגשתי נכשלת שוב ושוב בנסיון שלי לחצות את מסך הדמוניזציה וההדחקה ולחדור אל תוך הוויה סגורה ואיזוטרית שמתקיימת בה חברה,תרבות.משפחות,אנשים.

 נשארתי רחוקה מהמקום הזה שאנחנו בקושי מכירים בעצם קיומו.

 

נורית גור-לביא )קרני)

אלול 2004