Scroll To Top

נופים מסומנים - ח.מאור\קטלוג

 

"נוף-מקום" באמנות העכשווית בישראל

גם בסדרת ציוריה של נורית גור לביא (קרני) תצ"א עזה (2002), מתקיים מבט-על לעבר נופו של האחר, מחנה הפליטים ג'בלייה. האמנית היא בתו של מי שקיים יחסי עבודה ומסחר עם הפלסטינים וסופו שבית האריזה שלו הפך למושג המזוהה יותר מכל עם הנתק בין שני הצדדים (מחסום קרני). לאחר מותו של אביה החלה גור-לביא להתבונן "מעבר לגבול" ,לעבר האחר. בציוריה אפשר להבחין כי הרחובות המצטלבים במחנה הפליטים והצומת המרכזי שלו יוצרים סימן מודגש בעל משמעויות רבות יותר מצורתו הפונקציונלית במפת המחנה.סימן זה הוא גם צלב;גם סימן מטרה בכוונת הירי של המסוק המתצפת על היעד;וגם סימן ביטול בדומה ל-+ בתרבות ההמונים החזותית , אבל אולי יותר מכל ,סימן זה מתכתב במרומז עם סימן ה-+ בסדרות הרישומים של אביבה אורי משנות ה-70 (וכן במתוות שלה אש צולבת,ומחסום על דרך הכאב מ-1973).אצל אביבה אורי ייצג ה-+ סימני ביטול,צלבים וקברים,ציפורים ומטוסים-כולם סימני מוות.

 

חיים מאור

(מתוך הקטלוג  נופים מסומנים "נוף-מקום" באמנות העכשווית בישראל,אוניברסיטת בן-גוריון  בנגב, מאי.2003)