צלמי עבודות - שי אדם / שרה'לה גור לביא
  • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/76/Small/2d9_2007micllt_al_kasmi_bkaha_al_grbiha.jpg
  • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/76/Small/c85_Aerial_Photograph_of_Gaza_19_-_Sight_of_Galery.jpg
  • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/76/Small/839_1.jpg
  • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/76/Small/71f_3.jpg