צלמי עבודות - שי אדם / שרה'לה גור לביא
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/17/Small/920_2011_01_24_10_47_56_Miriam_0626_(Medium).jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/17/Small/2fa_DSC_2031.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/17/Small/7eb_Picture2.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/17/Small/22d_Picture3.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/17/Small/6d5_Picture4.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/17/Small/8fb_Picture5.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/17/Small/bb9_Picture6.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/17/Small/7a6_DSC_2005.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/17/Small/908_Picture7.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/17/Small/476_Picture8.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/17/Small/8e3_Picture9.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/17/Small/728_Picture10.jpg