צלמי עבודות - שי אדם / שרה'לה גור לביא
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/24/Small/b57_Aerial_Photograph_of_Gaza_01_-_Detail_of_02.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/24/Small/ce0_Aerial_Photograph_of_Gaza_02_-_250X150cm.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/24/Small/f44_Aerial_Photograph_of_Gaza_03_-_100X100_-_20X100cm.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/24/Small/237_Aerial_Photograph_of_Gaza_05_-_Detail_of_06.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/24/Small/5d4_Aerial_Photograph_of_Gaza_06_-_208X156_cm.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/24/Small/23b_Aerial_Photograph_of_Gaza_07_-_80X80cm.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/24/Small/32a_Aerial_Photograph_of_Gaza_08-_70X100cm.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/24/Small/172_Aerial_Photograph_of_Gaza_09-_60X60cm.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/24/Small/37a_Aerial_Photograph_of_Gaza_10_-_100X70cm.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/24/Small/a8f_Aerial_Photograph_of_Gaza_12_-_50X50cm.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/24/Small/5c3_Aerial_Photograph_of_Gaza_13_-_40X50cm.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/24/Small/5d9_zcvcit_prt.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/24/Small/88b_cchvl_2002.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/24/Small/211_kvpi_al_niir_2002.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/24/Small/e02_tza_glriha_hakibvz5.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/24/Small/7d9_tza_zcvcit_2014.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/24/Small/468_tza_prt_zcvcit_2014.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/24/Small/fd4_000002.JPG
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/24/Small/d44_000003.JPG
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/24/Small/d89_000004.JPG
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/24/Small/6ce_001.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/24/Small/0c1_Aerial_Photograph_of_Gaza_20_-_70X100cm.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/24/Small/f77_kvpi_al_niir_2002.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/24/Small/5ea_tza_diptich_2004.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/24/Small/7c0_tza_diptich_zhavb.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/24/Small/30f_tza_azha_-shishiha.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/24/Small/e63_tza_azha_cchvl_shmn_bd.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/24/Small/781_tza_azha__shmn__aitvn_sini.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/24/Small/08e_Aerial_Photograph_of_Gaza_15_-_60X60cm.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/24/Small/a39_Aerial_Photograph_of_Gaza_16_-_50X50cm.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/24/Small/160_Aerial_Photograph_of_Gaza_17_-_100X70cm.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/24/Small/bfc_Aerial_Photograph_of_Gaza_18_-_120X100cm.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/24/Small/1bc_Aerial_Photograph_of_Gaza_19_-_Sight_of_Galery.jpg
 • https://www.gurlavy.com/Assets/Images/11/24/Small/13d_Aerial_Photograph_of_Gaza_16_-_50X50cm.jpg