Scroll To Top

פרחים מותרים פרחים אסורים

לפנינו מבחר מתוך קבוצת ציורים שנורית גור-לביא הקדישה לתאוּרים של פרחי  בר – ציורים שאמורים, כביכול, להצטרף לכדי דו"ח, או אינוונטר שיטתי, של פרחי ארץ-ישראל (של ילדותנו). אולם למעשה אין כאן תוכנית עבודה, או שיטה, ובודאי לא "תכלית": כל שאיפתה של נורית גור-לביא היא להביע את מהותם הראשונית, הצנועה, הפראית, הלא-מתורבתת והאינטימית של מושאיה בכלים הולמים: מגע מכחול חופשי על גבי מצע "עני".

 

יונה פישר

בתערוכה "דרכי ארץ", מוזיאון מונארט אשדוד, 2006