צלמי עבודות - שי אדם / שרה'לה גור לביא
  • http://www.gurlavy.com/Assets/Images/22/123/Small/303_03c_SHY_7302.jpg
  • http://www.gurlavy.com/Assets/Images/22/123/Small/d8c_cc0_IMG_9688.jpg
  • http://www.gurlavy.com/Assets/Images/22/123/Small/934_a4e_IMG_9592.jpg